Regulamin

Regulamin Świadczenia usług przez Groom-Boom!:

GROOMING:

 1. Prosimy o punktualność, gdyż spóźnienia dezorganizują cały grafik.
 2. Pies przed wizytą powinien załatwić swoje potrzeby fizjologiczne oraz nie być świeżo po posiłku.
 3. Każdy pies powinien mieć aktualnie zrobione szczepienie przeciwko wściekliźnie, które na prośbę groomera musi być pokazane.
 4. Właściciel ma obowiązek powiadomić groomera o wszelkich problemach zdrowotnych psa (szczególnie w przypadku alergii, chorób skóry, chorób serca, przebytych urazów, stanach lękowych itp.) oraz przyjmowanych przez niego lekach.
 5. Nie używamy żadnych środków uspokajających, prosimy również o niepodawanie samodzielnie psu takich środków przed zabiegiem. Jeśli środki zostały podane przez weterynarza z jego zalecenia obowiązkiem właściciela psa jest poinformowanie o tym groomera przed zabiegiem.
 6. W razie wypadku groomer ma prawo wezwać weterynarza. Jeśli Twój Pupil na coś choruje lub istnieją inne okoliczności mogące wpływać na złe samopoczucie psa w trakcie i po zabiegu MUSISZ  nas o tym poinformować. Nie ponosimy odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia Psa, którego Właściciel zataił istnienie choroby.
 7. Zwalczanie ujawnionych w trakcie zabiegów insektów jest obowiązkowe i wykonywane bez dodatkowego uzgodnienia na koszt właściciela.
 8. W przypadku zwierząt agresywnych należy uprzedzić o takim zachowaniu oraz poinformować jak pies zachowuje się u weterynarza oraz w innych salonach. Usługa w takim przypadku jest wykonana w możliwym do realizacji zakresie. Pies w trakcie zabiegu ma założony kaganiec. Jeśli pies mimo prób nie jest w stanie być obsłużony, opiekun może zostać wezwany po odbiór zwierzęcia pomimo niewykonania usługi lub niepełnego jej wykonania.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania usługi w przypadku, gdy zachowanie psa uniemożliwia bezpieczną pracę, lub nie pozwala na to stan jego zdrowia. Jeśli Twój Pupil jest bojaźliwy, nadmiernie aktywny, cierpi na jakąś chorobę czy jest w podeszłym wieku, poinformuj nas o tym fakcie podczas umawiania na wizytę.
 10. Jeśli z jakiegoś powodu nie będziecie Państwo mogli dotrzeć  na umówiony wcześniej zabieg pielęgnacyjny,  poinformujcie nas o tym w możliwie jak  najszybszym terminie.
 11. Zabiegi wykonujemy czystym  i wyczesanym  zwierzakom, dlatego też nie strzyżemy psów bez uprzedniej kąpieli. Wyjątek stanowią zwierzęta, które ze względu na wiek lub stan zdrowia nie mogą być wykąpane.
 12. Rozczesywanie kołtunów lub ścinanie filcu jest dodatkowo płatne. Zwierzęta skrajnie zaniedbane będą golone w celu przywrócenia dobrostanu, uniknięcia stanów zapalnych skóry i bólu związanego z nadmiernym sfilcowaniem okrywy włosowej.
 13. O każdej zmianie skórnej, bądź innych deficytach zdrowotnych, które zostaną przez nas zauważone, właściciel zostanie poinformowany.
 14. W przypadku usług wykraczających poza ustalony cennik, cena i zakres usług zostaje dopasowany indywidualnie według potrzeb klienta. Ceny w cenniku obejmują wyłącznie standardową usługę petgroomingu i nie dotyczą pielęgnacji i przygotowania zwierząt wystawowych (wycena indywidualna w zależności od zużytych produktów, czasu i nakładu pracy).
 15. Piesek zostaje wydany wyłącznie osobie, która doprowadziła go do gabinetu lub osobie przez nią wskazanej.
 16. Każdy zabieg pielęgnacyjny wykonywany u Naszego Pupila wymaga nawiązania z nimi współpracy, spokoju oraz skupienia, dlatego też  wykonywany jest  pod nieobecność Właściciela. Piesek zostaje wtedy pod naszą opieką, co w znacznym stopniu zmniejsza u niego poziom stresu, pozwala na większą koncentrację, skraca czas zabiegów i minimalizuje ryzyko skaleczenia. Wyjątek stanowią Właściciele szczeniąt, psów chorych, bądź zwierząt z problemami behawioralnymi, którzy mogą zostać poproszeni o obecność przy zabiegach.
 17. Stanowiska pracy, wszystkie powierzchnie użytkowe oraz narzędzia, na których pracujemy, poddawane są dezynfekcji i sterylizacji.
 18. W przypadku usług mobilnych zamawiający zobowiązany jest do udzielenia dostępu do oświetlonego pomieszczenia wyposażonego w ujęcie ciepłej wody, odpływu oraz zasilania elektrycznego.
 19. Decydując się na wykonanie usługi, w pełni akceptujecie Państwo nasz regulamin.

PETSITTING:

 1. Korzystając z usług opieki nad zwierzęciem klienci zobowiązani są do zapoznania się z poniższym regulaminem.
 2. Opieka nad zwierzętami wykonywana jest w domu właściciela, bądź w szczególnych przypadkach po ustaleniu warunków w siedzibie opiekuna.
 3. Cena za usługę standardową jest ujęta w cenniku. W przypadku oferty nie objętej podstawowym zakresem wycena jest indywidualna w zależności od ustalonego zakresu usług.
 4. Właściciel powierzający tymczasowo opiekę nad zwierzęciem zobowiązany jest do udzielenia wszystkich informacji dotyczących zwierzęcia, w tym szczególnie stanu zdrowia, zwyczajów, reakcji na inne zwierzęta, stosunek do ludzi (w tym szczególnie reakcja na dzieci), oraz innych istotnych wiadomości mogących wpłynąć na bezpieczeństwo powierzonego zwierzęcia, opiekuna i otoczenia w którym będzie przebywać.
 5. Usługę należy zarezerwować telefonicznie, mailowo bądź osobiście, uzgadniając termin i zakres jej realizacji.
 6. Powierzający zobligowany jest wraz z powierzeniem zwierzęcia przekazać Opiekunowi książeczkę zdrowia zwierzęcia lub inny rodzaj zaświadczenia o aktualności szczepień zwierzęcia oraz jego stanie zdrowia.
 7. Opiekun jest uprawniony do odmowy przyjęcia zwierzęcia i/lub rezygnacji z opieki nad zwierzęciem, które może zagrażać zdrowiu lub bezpieczeństwu innych ludzi lub zwierząt, a w szczególności odmówić przyjęcia osobników agresywnych w stosunku do ludzi i/lub zwierząt, w rui, z cieczką itp.  wprowadzających inne zwierzęta w stan ciągłego pobudzenia, nieodrobaczonych, bez ważnych szczepień i zabezpieczeń przeciw kleszczom.
 8. W trosce o zdrowie zwierząt Opiekun stosuje zasadę karmienia zwierząt pożywieniem dostarczonym przez Powierzającego. Powierzający zobligowany jest zaopatrzyć Opiekuna w karmę dla oddawanego pod opiekę zwierzęcia oraz szczegółowe wskazówki dotyczące ilości karmy i częstotliwości karmienia. W przypadku konieczności zastosowania suplementów, czy leków ich dokładne dawkowanie i metodę podania.
 9. W razie uzasadnionej potrzeby opiekun ma prawo skorzystać z pomocy weterynaryjnej (wypadek, uraz, nagłe pogorszenie stanu zdrowia zwierzęcia). Powierzający zgadza się na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia weterynaryjnego jego  zwierzęcia, jeśli zaistnieje potrzeba podjęcia leczenia podczas opieki. 
 10. Opiekun nie ponosi odpowiedzialności za stan powierzonego zwierzęcia w przypadku zatajenia jakichkolwiek informacji mogących wpłynąć na pogorszenie lub utratę zdrowia zwierzęcia. Nie odpowiada również za ewentualne zniszczenia dokonane przez pupila pod wpływem stresu w pomieszczeniach, w których zwierzę bytuje pod nieobecność właściciela.
 11.  Opiekun zobowiązuje się otoczyć każde powierzone zwierzę najlepszą możliwą opieką, dbać  o jego zdrowie, bezpieczeństwo i dobry nastrój. 
 12. Powierzając opiekę tymczasową właściciel zobowiązuje się do udzielenia dostępu do miejsca w którym zwierzę przebywa (pozostawienie kluczy/kodu/udostępnienie wejścia przez inną osobę) w celu wykonania usługi.
 13. Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich akcesoriów niezbędnych do wykonania usługi (obroża/szelki, smycz, ewentualnie kaganiec) i zapewniających bezpieczeństwo psu i otoczeniu (akcesoria muszą być dopasowane, pies nie może mieć możliwości wyswobodzenia się z uwięzi). Za wszelkie wypadki i szkody ( w tym ucieczkę zwierzęcia) powstałe na skutek wadliwego bądź niedopasowanego sprzętu opiekun nie odpowiada.
 14. Korzystając z naszych usług wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania o promocjach, terminach wizyt oraz nadchodzących wydarzeniach, a także używanie wizerunku pupila w celach marketingowych firmy.

AKWARYSTYKA:

 1. Korzystając z usług akwarystycznych, klienci zobowiązani są do zapoznania się z poniższym regulaminem.
 2. Termin wizyty należy zarezerwować telefonicznie, mailowo bądź osobiście. Godziny przyjęć dostosowywane są do możliwości czasowych Klientów.
 3. Klient ma obowiązek przekazać wszystkie dane techniczne i dotychczasowy sposób prowadzenia istniejącego już zbiornika/ przekazać parametry interesującego go nowego zbiornika (wielkość, litraż, planowany biotop) w celu ustalenia działań, sporządzenia wyceny i projektu oraz ustalenia końcowej ceny serwisu/zakładania zbiornika. Wycena ostateczna następuje po oględzinach omawianego akwarium.
 4. Usługa serwisu akwarium ujęta w cenniku obejmuje przegląd sprzętu, kontrolę parametrów wody, czyszczenie szyb oraz dna, czyszczenie filtrów, podmiana wody w razie konieczności. W przypadku zbiorników zaniedbanych, nie serwisowanych regularnie usługa może być podzielona na kilka wizyt, w związku z czym cena może ulec zmianie na wyższą.
 5. W przypadku korzystania z usługi zakładania nowego akwarium wycena jest darmowa, klient po akceptacji projektu zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 50% przed przystąpieniem do realizacji budowy zbiornika.
 6. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty w żywych zwierzętach i roślinach spowodowanych na skutek chorób i niewłaściwej opieki lub jej braku między wizytami serwisowymi.
 7. Wszelkie awarie sprzętu należy zgłaszać niezwłocznie po ich wykryciu w celu uniknięcia strat  i zminimalizowaniu destabilizacji parametrów w zbiorniku. Nie mogą być one podstawą do obciążenia serwisanta odpowiedzialnością finansową.
 8. Wszystkie instrukcje wydawane przez serwisanta dotyczące obsługi sprzętu należy wykonywać rzetelnie, w innym wypadku może skutkować to awariami bądź niezadowalającymi efektami, za które serwisant nie odpowiada.
 9. Korzystając z naszych usług, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania o promocjach, terminach wizyt oraz nadchodzących wydarzeniach, a także używanie zdjęcia z realizacji usługi w celach marketingowych firmy.
 10. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usługi serwisu, wyceny bądź zakładania akwarium zapewniającej legalność przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z wymogami RODO.
 11. Decydując się na wykonanie usługi, lub zlecając wycenę, w pełni akceptujecie Państwo nasz regulamin.